ไฮไลท์

​กว่า 40 ปี

ที่เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ

ทีมช่างของเรา

ประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี

ISO 9001 Version 2008

ใส่ใจในคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน

ด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญมากว่า 30 ปี

บริการ ของเรา

FWC-18
FWC-16
FWC-3
FWC-58
FWC-44
FWC-28
FWC-31 ถาด
FWC-17

Professional Molding System

  • ด้วยความเชี่ยวชาญของวิศวกรผู้ออกแบบและทีมช่างผู้ชำนาญการ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้าชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง
  • ทีมช่างของเราใช้ระบบ CNC ซึ่งทำให้เกิดความแม่นยำในการคำนวนและออกแบบการผลิตอย่างมืออาชีพ
  • การออกแบบและผลิตจะได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ไม่ผลิตให้กับลูกค้ารายอื่นอีก เพราะทางเราออกแบบเฉพาะให้ตามเจตนารมณ์ของลูกค้าแต่ละราย

Open The Map